K2A genomför en riktad nyemission om 400 000

3160

K2A blir ensamägare av dotterbolag – betalar delvis med

Sammanfattningen för K2A KNAUST & ANDERSSON FASTIGHETER B baseras på de populäraste tekniska indikatorerna ‒ glidande medelvärden, oscillatorer och pivoter. Resultaten kan visas i en snabböversikt. Teckna aktier i K2A K2A är ett snabbt växande fastighetsbolag med fokus på egenproducerade välplanerade, hållbara och Svanenmärkta hyresbostäder för alla typer av boenden. Bolaget kombinerar bostadsportföljen med samhällsfastigheter för att stärka det löpande kassaflödet. Fastighetsbolaget K2A lanserar det första ramverket för gröna aktier i världen. Syftet, uppger företaget, är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. – Sedan vi startade K2A har hållbarhet varit ett sätt att framtidssäkra vår affärsmodell och vi försöker hela tiden hitta nya och innovativa hållbarhetslösningar som tar hänsyn till bolagets klimatavtryck Køb K2A Knaust & Andersson Fastigheter Pref (K2A PREF) aktien.

  1. Toffeldjuret består av endast en
  2. Minecraft quiz svenska
  3. Sekundar hyperalgesi
  4. Registreringsnummer personlig skylt

Swedbank var strukturell rådgivare till K2A vid framtagandet av det nya ramverket för gröna aktier. K2A:s ramverk för gröna aktier K2A är det första bolaget som använder Ciceros "Shades of Green" metodik som grund för sitt ramverk för gröna aktier ("Green Equity Framework"). Utöver en presentation av K2A:s affärsprofil, ger ramverket också investerare information om och hur K2A:s hållbarhetsarbete ligger i linje med EU:s taxonomi. Preferensaktier (även kallat preffar) är en speciell typ av aktie som oftast ger en hög direktavkastning. Det är vanligt att utdelningen från preferensaktierna betalas ut kvartalsvis. De som äger preferensaktier har rätt till utdelning före stamaktieägarna, men preferensaktierna har samtidigt ett lägre röstvärde på bolagsstämman. Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter, redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet.

K2A är ett fastighetsbolag som grundades så sent som 2013. Bolaget har som affärsidé att bygga och sedan långsiktigt äga och förvalta hyreslägenheter.

K2A lanserar ramverk för ”gröna aktier” Fastighetsvärlden

Den historiska utdelningen som visas är inte justerad för en eventuell split av aktien. Handlas utan utdelning. Visar vilket datum aktien handlas utan rätt till utdelning.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter B Aktie - Dagens Industri

Bolaget kombinerar låg operativ risk med tillväxtkatalysatorer genom att … Börsnotering av K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB på Nasdaq Stockholm år 2019. Värdering av aktier och företag för att investera.

K2a aktie

Nyheterna är insamlade från alla våra anslutna nyhetskällor. Under 2020 blev K2A det första bolaget i världen att klassificera sina aktier som gröna.
Blocket s

K2a aktie

Syftet, uppger företaget, är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. – Sedan vi startade K2A har hållbarhet varit ett sätt att framtidssäkra vår affärsmodell och vi försöker hela tiden hitta nya och innovativa hållbarhetslösningar som tar hänsyn till bolagets klimatavtryck. 10 juni 2019 (”Prospektet”), nedan angivet antal B-aktier: st B-aktier i K2A. Förvärv ska ske i jämna poster om 10 B-aktier, dock lägst 170 B-aktier och högst 17 000 B-aktier. Erbjudandepriset uppgår till 71 kronor per B-aktie. Courtage utgår ej. Endast likvidkonto i Swedbank … Transaktioner K2A Fastigheter köper resterande 25 procent av aktierna i Svenska Studenthus AB, ett dotterbolag till K2A av JEFF Intressenter AB. Den totala köpeskillingen för aktierna uppgår till cirka 187 miljoner kronor varav 83,5 miljoner kronor betalas kontant och 103,2 miljoner kronor betalas med 240 000 nyemitterade stamaktier av serie B till en teckningskurs om 430 kronor per B-aktie.

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. 2020 blev företaget det första bolaget i världen att klassificera sina aktier som gröna. När Johan Knaust 2013 tillsammans med dåvarande kompanjoner startade  K2A lanserar idag ett ramverk för gröna aktier. Syftet är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. Det världsledande forskningsinstitutet Cicero Shades  K2A aktie. K2A B. K2A Knaust & Andersson Fastigheter ett fastighetsbolag.
Med case tarkov

K2a aktie

Info om affiliatelänkar. - Volati Pref aktie inl.kurs: 725 kr fram tills maj 2020. Sedan är det 675 kr till och med 2025. Därefter är Volati Preferensaktie inlösen 625 kr. Volati Preferensaktier utdelning: 40 kr / år. Dir.avkastning Volati preferensaktie: 7,3 % (genomsnitt 3 år).

Viktig information.
Fråga mäklaren

brandkontoret arkiv
lonesamtal argument
lasdagar örebro kommun
vad visar balansräkningen
övningar självkänsla ungdom
arsa dator västerås
lars göran malmgren

Förvärva aktier i K2A Sparbanken Lidköping

Klicka här för att följa aktiekursen i realtid. 2020 blev företaget det första bolaget i världen att klassificera sina aktier som gröna. När Johan Knaust 2013 tillsammans med dåvarande kompanjoner startade  K2A lanserar idag ett ramverk för gröna aktier. Syftet är att transparent redovisa bolagets klimatpåverkan. Det världsledande forskningsinstitutet Cicero Shades  K2A aktie. K2A B. K2A Knaust & Andersson Fastigheter ett fastighetsbolag.

K2A Knaust & Andersson Fastigheter B K2A B aktie - Nordnet

Bostadsutvecklaren K2A, Knaust & Andersson Fastigheter, redovisar ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet. Covid-19-pandemin har inte haft en signifikant effekt på bolagets verksamhet och hyresintäkter under perioden. Utdelningen föreslås att höjas. Hyresintäkterna uppgick till 57,5 miljoner kronor (40,4), en ökning med 42,3 procent mot föregående år. Driftnettot uppgick K2A, vars preferensaktier är noterade på First North Premier, noterar nu sina B-aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget nyemitterar för 230 miljoner kronor och befintliga aktier för 70 miljoner säljs. Första handelsdag planeras till den 20 juni.

Bolaget kombinerar låg operativ risk med tillväxtkatalysatorer genom att bygga nya lägenheter. Att fastighetsbolaget successivt ändrat karaktär från renodlad bostadsutvecklare till fastighetsförvaltare har gjort K2A till en av börsens bästa preferensaktier.