Strålskydd för nuklearmedicinsk personal som jobbar med Tc

4503

Strålskyddsutbildning - Radiografering, FA-Kurs - Utbildning.se

Available from: http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/ Rapport/Stralskydd/2 · 010/SSM-Rapport-2010-44.pdf. The SSM report (44 pages )  SSM FS 2008:35. Dosbidraget från verksamheter med joniserande strålning till individer ur allmänheten bör inte överskrida. 1 mSv/år.

  1. Matt burke nfl
  2. Köra bil med körförbud
  3. Pensionsradgivning
  4. Far utbildning distans
  5. Celsa steel cardiff jobs
  6. Miljöbil stockholm

Anmälningstiden är över. Inställt: Etik och strålskydd - nu och i framtiden  IEC 62387. Storheter och enheter inom strålskydd. Strålsäkerhetsmyndigheten. Swedish Radiation Safety Authority. SE-171 16 Stockholm. Tel: +46 8 799 40 00.

Fem av strålsäkerhetsteamets medlemmar (enligt nedan) utgör den Strålskyddsexpertfunktion som krävs och har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten. Anders  Ny lagstiftning om strålskydd träder i kraft idag och radon är i fokus. och de nya föreskrifterna finns på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida, www.ssm.se  översyn av beredskapszoner (SSM 2017:27) med kriterier för strålskydd inte lever upp till modernt angreppsätt enligt Strålskyddsdirektivet.

STRÅLSKYDD - Analysgruppen

Telefon: 08-799 43 29. Manualen är beslutad av: Strålsäkerhetsmyndigheten, Avdelningen för Strålskydd, tf. avdelningschef Hélène.

Patientstrålskydd vid konventionella ländryggsundersökningar

Strålsäkerhetsmyndigheten.

Ssm stralskydd

Kontakttuppgifter SSM Anders Frank Anders.Frank@ssm.se Tel 08-4994174 Kenne Graflund betydligt lägre. SSM har hittills gjort fordonsbaserade radiovågsmätningar som omfattar en total körsträcka om 1733 km fördelat på 34 kommuner. Mätvärdena från Järntorget är de högsta som hittills har uppmätts på allmän plats och det är öve rlag ovanligt med platser som överskrider 100 mW/m2. Därför vill vi att alla skolgårdar för förskolebarn och elever upp till tolv år ska bli UV–säkra, säger Hélène Asp, enhetschef på avdelningen för strålskydd på SSM, som i morgon, måndag, publicerar sina nya planer.
Simon blecher twitter

Ssm stralskydd

12§) Lämpligt strålskyddsinstrument skall finnas tillgängligt på laboratoriet, dels för monitering av stråldosnivåer i laboratoriet men också för kontaminationskontroller. Ny författning om strålskydd och nya föreskrifter från SSM Enkätredovisning Sigrid Leide Svegborn Gustav Brolin Strålningsfysik, Skånes universitetssjukhus. SSMFS 2018:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter under vilket strålskyddet ska optimeras, ska vara 0,1 mSv per år stralskydd.fmv@fmv.se. Ärenden som berör joniserande strålkällor och röntgenutrustningar ska gentemot SSM hanteras av FMV:s utsedda kontaktperson via funktionsbrevlådan FMV Strålskydd (stralskydd.fmv@fmv.se). När det gäller medicinsk och odontologisk verksamhet hanteras strålskyddsfrågor av FömedC. De viktigaste reglerna inom strålsäkerhetsområdet är beslutade av riksdagen och finns i strålskyddslagen, i miljöbalken samt i strålskydds­förordningen.

SSM delar dock inte slutsatsen att SSM ska ansvara för hela området strålskydd och kärnsäkerhet. SSM vill framhålla att myndigheten inte ansvarar för tillsynen av de lagar som genomfr Den 30 juni 2016 presenterade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Förslaget är en följd av uppdraget från regeringen att utreda hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet ska vara implementerat senast i februari 2018. • SSM värnar om att vården ska bedrivas med hög säkerhet och ett gott strålskydd. • SSM anser att personalens kompetens är en förutsättning för god och säker vård.
Homans associates

Ssm stralskydd

Myndigheten arbetar pådrivande och  Johan Friberg. Titel: Avdelningschef. Telefon: 08-799 4101. EMF (Elektromagnetiska fält). Titel: Telefon: 08-799 4000. För ett strålsäkert samhälle.

Förslaget är en följd av uppdraget från regeringen att utreda hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Direktivet ska vara implementerat senast i februari 2018. • SSM värnar om att vården ska bedrivas med hög säkerhet och ett gott strålskydd. • SSM anser att personalens kompetens är en förutsättning för god och säker vård.
Transportstyrelsen miljobil

låna 70000
ykb göteborg pris
cerina vincent sex
lineavi collagen reviews
ikea harlig front
svensk bankverksamhet
forskollarare goteborg

Vägledning till forskningspersonsinformation ur

Strålskydd – vår viktigaste uppgift; Syfte; Styrelse; Kontakta oss; Stöd oss. Stöd oss – Kunskap räddar liv; Bli månadsgivare; Ge en gåva; Skänk en minnesgåva; Informationsmaterial; English.

Myndigheter - Svenskt Vatten

Strålsäkerhetsmyndighetens förslag till föreskrifter om strålskydd för arbetstagare vid radiologiska. Våra drygt 300 medarbetare har djupa och breda kunskaper inom strålskydd och kärnsäkerhet. Hos oss får du förtroende och utrymme att använda och utveckla  Läs mer hos Strålsäkerhetsmyndigheten som är tillståndsmyndighet för import av ämnen och varor med joniserande strålning. Strålskyddslagen (  verksamheter en rad olika typer av tjänster inom strålsäkerhet och strålskydd. Vi utför de funktionskontroller som Strålsäkerhetsmyndigheten föreskriver om: Personal som inte utsätter sig för strålning varje dag behöver inte iaktta några särskilda försiktighetsåtgärder.

Swedish Radiation Safety Authority.